kinofilm4

Kontakt

BAUREAL s.r.o.       
Sadová 446
551

 02 Jaroměř, Josefov

Pavel Lamer
jednatel společnosti
Telefon: 603 885 408
Email: baureallamer@seznam.cz
domecek2

Partneři:

 bramac

Vyhledávání

 

 

 FB

TOPlist

Projekty rodinných domů ve 3D

Kromě realizace staveb RD, která je pro nás hlavní činností, se také zabýváme kompletní přípravou stavby - projektovou dokumentací. 
Naším cílem je nabídnout cenově výhodný zajímavý projekt.
Doposud žádný z našich projektů nepřesáhl částku 25.000,-Kč bez DPH (19%).

Návrh řešení

Zákazníkovi, po shlédnutí konkrétního pozemku a jeho zadání, připravíme různé varianty prostorového 3D modelu, který již respektuje konkrétní individuální požadavky zákazníka, ale i naše návrhy a doporučení. PD vychází ze základních požadavků jako je situování vůči světovým stranám, různá omezení daná územním plánem, nivelita pozemku a napojení na konkrétní inženýrské sítě.

Zde bych chtěl upozornit, že ačkoliv většina zákazníků si pořizuje "levný" typový projekt, tak zákazník nezapočítá do celkové pořizovací ceny projektu usazení RD do terénu a napojení na sítě, tak i to, že typový projekt může maximálně "zrcadlově" přetočit. Na straně druhé je nesporné, že typový projekt se dodává v tzv. prováděcí formě, kde jsou řešeny všechny detaily.

Musíme upozornit, že dodáváme tzv. zjednodušený projekt pro stavební povolení tzn., že projektová dokumentace obsahuje náležitosti požadované stavebním úřadem: technickou zprávu, protipožární zprávu (pro nás ji vypracovává specialista v oboru s příslušným oprávněním), situace, základy, půdorysy pater, řez, kladěčský plán stropů, krov a schematické výkresy elektro, ZTI. Věnujeme vyšší důraz na práci s prostorovým 3D modelem RD, který má možnost zákazník vidět v kterémkoliv úhlu perspektivy. Stavbu - model je možno "říznout" a rozkrýt kdekoliv. Zároveň vycházíme z myšlenky, že většinu detailů řešíme při realizaci na konkrétní stavbě v konkrétních podmínkách, neboť většina zákazníků nemá též reálné hmotné představy.

Z těchto důvodů doporučujeme zákazníkům, aby navštívili tzv. Centra vzorových domů, kde existuje mnoho variant již v reálných podobách. (ČR - Brno výstaviště, Rakousko, Vídeň - Modrá laguna, Německo).

Realizace domů svépomocí

zalonovzalonov2

Galerie projektů v realizaci zákazníků svépomocí

 

Naše realizace

 rasoskyrasosky2

Galerie projektů v naší realizaci

 

Projekty - studie

Ověřená firma BAUREAL.CZ

BAUREAL s.r.o. - netfirmy.czStavební firmy, práce - netfirmy.cz